Läsförståelse med Escaply

Läsförståelse med Escaply

Vi alla vet att utveckla elevers läsförståelse är en av de mest fundamentala aspekterna av utbildning, då det inte bara förbättrar deras förmåga att förstå och analysera text. I en värld där textbaserad information är alltmer central, blir kompetensen att effektivt tolka och reflektera över läst material allt viktigare.

Däremot visar forskning, Pisaundersökningen och Skolinspektionen alla på att många elever inte läser någonting alls om de inte tvingas till det, vilket i sin tur kan påverka deras övergripande lärande och framgång i både utbildning och livet.

Escaply tar tillvara på spelifieringens kraft för att skapa en lärmiljö där elever kan dyka ner i interaktiva berättelser och utmaningar som kräver kritiskt tänkande och detaljerad textanalys. Genom att integrera läsförståelseövningar direkt i spelen kan du som lärare skräddarsy lektioner/moment som är både utbildande och underhållande.

Du börjar med att lägga till ledtrådar med en text som eleverna måste läsa.
För att avancera i spelet måste eleverna noggrant läsa texten, förstå dess innebörd och svara på frågor som testar deras förståelse.
Att skapa ett spel för att främja läsförståelse i Escaply går både snabbt och enkelt. Lärare kan enkelt integrera texter anpassade efter elevernas ålder och förmåga, för att skapa en dynamisk lärandeupplevelse. Denna metod ger eleverna en unik möjlighet att öva på läsförståelse på ett sätt som är både utmanande och belönande.
Genom att omvandla traditionella läsuppgifter till interaktiva äventyr, hjälper Escaply inte bara till att öka intresset för läsning utan bidrar även till att utveckla kritiska läsfärdigheter som är avgörande för elevernas framgång både i och utanför klassrummet.

Så enkelt är det:

  1. Lägg till en ledtråd/hint

I ledtråden kan du antingen länka till en webbartikel (lägg till länk), skriva en text eller lägga till ett dokument som eleverna ska läsa. Eleverna kan gå tillbaka och läsa artikeln flera gånger för att l besvara frågorna i rummet.

Skapa frågor
  1. Skapa frågor

Skapa därefter frågor baserat på texten som eleverna ska läsa. I dagsläget har vi envalsfrågor, flervalsfrågor och textfrågor – men inom kort släpper vi fler frågetyper för att göra det än mer mångsidigt och engagerande.

Skapa frågor
  1. Aktivera uppgiften och låt eleverna börja utforska:

När eleverna stöter på ledtråden med dokumentet, kan de interagera med texten genom att markera, använda redan tillgängliga verktyg som ”text till tal” och andra resurser.

Tips för att kombinera digitala och fysiska element: Med tanke på den pågående debatten om huruvida eleverna absorberar information bättre digitalt eller från papper, kan ni erbjuda möjligheten att skriva ut texterna. I stället för ett dokument kan ni ange – ”Hämta texten hos läraren” i ledtråden. Detta introducerar ytterligare en interaktiv komponent där eleverna måste resa sig och aktivt hämta den utskrivna texten, vilket förstärker engagemanget ännu mer!

Aktivera uppgiften och låt eleverna börja utforska

Tips för att skapa mer engagemang i klassrummet? Läs om hur du skapar en berättelse här