Pedagogiska tips – Spelbaserat lärande

Utforska kraften i spelbaserat lärande genom escape rooms, en spännande metod för att förbättra engagemang och kunskapsinhämtning i klassrummet. Här hittar du artiklar om hur du skapar och implementerar escape rooms i undervisningen. Upplev hur dina elever lär sig bättre och engageras av spelbaserat lärande i from av escape rooms.

Börja ditt äventyr i spelbaserat lärande här!

Escaply - Utbildningsspel

Digitala escape rooms kombinerar spelens spänning med lärande, för att engagera & utveckla elevers kreativitet och kritiskt tänkande i skolor.

Läsförståelse- Escaply

Escaply kombinerar spelifiering med läsförståelse för att öka elevers engagemang och analytiska färdigheter, vilket förbättrar lärandet.