Pedagogiska tips – Spelbaserat lärande

Escaply - Utbildningsspel

Digitala escape rooms kombinerar spelens spänning med lärande, för att engagera & utveckla elevers kreativitet och kritiskt tänkande i skolor.

Läsförståelse- Escaply

Escaply kombinerar spelifiering med läsförståelse för att öka elevers engagemang och analytiska färdigheter, vilket förbättrar lärandet.