Intervju med Johannes Persson

Mina elever älskar Escaply - de går igång på tävlingsmomentet att lösa frågorna för att komma ut ur rummen!

Johannes Persson

Arbete:

Innovitaskolan Visby

Områden:

Svenska, matematik, engelska och SO

Erfarenhet:

25 år

Kan du dela med dig av några specifika lektioner eller ämnen där Escaply har varit särskilt effektivt och engagerande för dina elever?

Jag tycker att en av de stora fördelarna med Escaply är just att man använda det till alla ämnen i skolan. Jag har gjort Escaperooms i SO-ämnena, svenska, matematik och engelska och det fungerar lika bra i alla ämnen. Jag brukar ha det som utmaning i slutet av olika arbetsområden för att samla upp alla kunskap man jobbat med. Det fungerar ju också bra på olika teman, som t.ex. till julen. Jag har även använt det på ett föräldramöte där eleverna har gjort frågorna i ett Escape room som deras föräldrar skulle lösa.

– Säger Johannes Persson

Vad tycker dina elever?

Mina elever älskar Escaply – de går igång på tävlingsmomentet att lösa frågorna för att komma ut ur rummen!

– Säger Johannes Persson

Vad skulle du rekommendera andra lärare som vill komma igång?

Börja med att använda Escape rooms som någon annan gjort innan du ger dig på att skapa egna. Då får man inspiration och ideér kring hur man själv kan skapa egna rum längre fram.

– Säger Johannes Persson

Hur har du sett att Escaply har påverkat elevernas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Eleverna får träna många förmågor när de löser ett Escape room i Escaply. Istället för att bara svara på frågor så behöver de använda sin problemlösningsförmåga för att komma vidare men även sin förmåga att tänka kritiskt. Ytterligare en förmåga eleverna får träna på är sin samarbetsförmåga – när de gör Escape rooms tillsammans men även individuellt så vill de gärna hjälpa varandra framåt så att alla löser rummet. Det stärker även vi-känslan i gruppen!

– Avslutar Johannes Persson