Intervju med Sigyn Dannemann

Jeg kan se at elevene strever for å klare oppgavene. Siden spillene er på tid, er det mange som vil plassere seg godt og vise hvor raske og dyktige de er.
Sigyn Dannemann

Arbeid:

Skarpatorp skole

Områder:

Naturvitenskap, teknologi og engelsk

Erfaring:

15 år

Kan du beskrive hvordan du vanligvis bruker Escaply?

Jeg underviser en 5. klasse og en 6. klasse, og begge klassene liker Escaply. De har satt mest pris på det når jeg har brukt Escaply til lekser eller til å gjøre ferdig en oppgave. De har også hatt stor glede av å finne på spørsmål om temaet til klassekameratene, som jeg deretter har satt inn i et spill.

En kollega fortalte meg om Escaply og viste meg hvordan det fungerer. Jeg liker at man kan bruke ulike typer spørsmål, og at jeg kan finne spill som andre har laget, og som passer til det jeg jobber med.

– Sier Sigyn Dannemann

Hva synes elevene dine?

Nesten alle studentene synes oppgavene er veldig morsomme og utfordrende. De liker at de må finne spørsmålet og deretter prøve å svare/løse det.

– Sier Sigyn Dannemann

Hva vil du anbefale andre lærere som ønsker å komme i gang?

Min anbefaling er å eksperimentere og lage dine egne spill. Da jeg begynte å lage spill, sa jeg til elevene at det godt kunne hende at jeg hadde gjort en feil, og at de gjerne måtte hjelpe meg slik at jeg kunne endre meg og gjøre det riktig. Elevene har en tendens til å være hjelpsomme og si fra når de oppdager feil. Da må du tro på at du kan lage spill som elevene setter pris på.

– Sier Sigyn Dannemann

Hvordan har Escaply påvirket elevenes evne til kritisk tenkning og problemløsning?

Jeg ser at elevene anstrenger seg for å fullføre oppgavene. Siden det er tidtaking, er det mange som ønsker å plassere seg godt og vise hvor raske og dyktige de er.

– Sigyn Dannemann konkluderer