Escape Personvernerklæring

 

Våre kontaktdetaljer

Flukt

[email protected]

 

Typen personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn og behandler for øyeblikket følgende informasjon:

 • Personlige identifikatorer, kontakter og egenskaper (for eksempel navn, e-post, kontaktdetaljer, Facebook-ID, Google-ID)
  Kun for administrative brukere
 • IP-adresse (i maksimalt tre måneder)
  For både administrative og studentbrukere
 • Innhold opprettet på plattformen (spill, rom, eiendeler)
  Kun for administrative brukere
 • Type enhet
  For både administrative og studentbrukere
 • Type nettleser
  For både administrative og studentbrukere
 • Avatar bilde
  Kun for administrative brukere

 

Vær oppmerksom på at vi minimerer all personlig datainnsamling og -behandling ved design og standard (Privacy by design) og at studenter som bruker plattformen vår gjør det uten at noen personopplysninger samles inn eller behandles.

Hvordan vi samler inn personopplysningene og hvorfor vi behandler dem

Mesteparten av personopplysningene vi behandler blir gitt til oss direkte av deg av en av følgende grunner:

For å gi deg tilgang til og bruk av plattformen.

Vi mottar også personlig informasjon indirekte, fra følgende kilder i følgende scenarier:

Fra din Facebook- eller Google-konto når du får tilgang til plattformen via Single-Sign-On.

Vi bruker informasjonen du har gitt oss for å gi deg tilgang til og bruke plattformen og for å hjelpe deg med å gjøre det.

Vi vil ikke dele eller tjene penger på informasjonen med/for noen tredjepart.

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) er de lovlige grunnlagene vi stoler på for å behandle denne informasjonen:

(a) Ditt samtykke. Du kan når som helst fjerne samtykket ditt. Du kan gjøre dette ved å kontakte [email protected]

(b) Vi har en kontraktsmessig forpliktelse.

(c) Vi har en juridisk forpliktelse.

(d) Vi har en vital interesse.

(e) Vi trenger det for å utføre en offentlig oppgave.

(f) Vi har en legitim interesse.

Hvordan vi lagrer dine personopplysninger


Din informasjon er trygt lagret.

Vi beholder dataene som samles inn til en bruker ønsker å bli slettet, og vi vil deretter disponere informasjonen din i henhold til forespørselen, senest innen 10 virkedager etter forespørselen.

 

Dine databeskyttelsesrettigheter

I henhold til databeskyttelsesloven har du rettigheter inkludert:

Din rett til innsyn – Du har rett til å be oss om kopier av dine personopplysninger.

Din rett til retting – Du har rett til å be oss om å rette opp personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fylle ut informasjon du mener er ufullstendig.

Din rett til sletting – Du har rett til å be oss om å slette dine personlige opplysninger under visse omstendigheter.

Din rett til begrensning av behandling – Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Din rett til å protestere mot behandling – Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

Din rett til dataportabilitet – Du har rett til å be om at vi overfører personopplysningene du ga oss til en annen organisasjon, eller til deg, under visse omstendigheter.

Du er ikke pålagt å betale noe gebyr for å utøve rettighetene dine. Hvis du sender en forespørsel, har vi en måned på oss til å svare deg.

Vennligst kontakt oss på [email protected] hvis du ønsker å gjøre en forespørsel om en av rettighetene ovenfor eller for å be om at vi sletter dataene dine.

 

Escapely-underbehandlere:

 

 

Hvordan klage

Hvis du har noen bekymringer om vår bruk av din personlige informasjon, kan du sende en klage til oss på [email protected]

Du kan også klage til den svenske personvernmyndigheten hvis du er misfornøyd med hvordan vi har brukt dataene dine.

Vennligst besøk https://www.imy.se/ for å lære mer om klager.